Čo je hardvér?

Softvér

Von Neumann

Časti hardvéru

Základné zloženie PC

Vstup. a výstup. zar.

Parametre zariadení